A Cortines Lladó treballem amb els automatismes més específics: detectors de sol, vent, pluja, etc.